MannenLeefstijdsgroep
Conditieniveau20-2930-3940-4950-5960+
Zeer zwaktot 1915mtot 1883mtot 1770mtot 1625mtot 1434m
Zwak1916-2156m1884-2076m1771-1979m1626-1850m1433-1689m
Matig2157-2333m2077-2237m1980-2140m1851-2011m1960-1850m
Voldoende2334-2478m2238-2397m2141-2285m2012-2140m1851-1995m
Ruim voldoende2479-2655m2398-2590m2286-2478m2141-2333m1996-2204m
Goed2656-2911m2591-2847m2479-2750m2334-2606m2205-2525m
Uitstekend> 2912m> 2848m> 2751m> 2607m> 2526m
VrouwenLeefstijdsgroep
Conditieniveau20-2930-3940-4950-5960+
Zeer zwaktot 1657mtot 1625mtot 1545mtot 1448mtot 1384m
Zwak1658-1866m1626-1786m1546-1689m1489-1577m1385-1512m
Matig1867-2011m1787-1947m1690-1818m1578-1706m1513-1593m
Voldoende2012-2140m1948-2043m1819-1947m1707-1818m1594-1722m
Ruim voldoende2141-2333m2044-2220m1948-2124m1819-1947m1723-1899m
Goed2334-2589m2221-2461m2152-2332m1948-2139m1900-2171m
Uitstekend> 2590m> 2462m> 2333m> 2140m> 2172m

Indicaties

We gaan naar uniforme intensiteit aanduidingen van de loopsnelheden, de trainingen worden voortaan alleen aangegeven in zones.

Wij hanteren het systeem van indeling van trainingszones van de Poolse inspanningsfysioloog Jerzy Zoladz, de zones van
1 t/m 5.

Indicatiezones

Zone 1

(HF max – 50 slagen) = rustig looptempo

Rustige duurloop / Gemakkelijk praten

Zone 2

(HF max – 40) = normaal (gemiddeld) looptempo

Normale duurloop / Ongestoord praten, ademhaling licht versneld

Zone 3

(HF max – 30) = vlot looptempo

Vlotte duurloop / Praten stokt af en toe door versnelde ademhaling – praten wordt lastig

Zone 4

(HF max – 20) = snel looptempo

Tempoduurloop / Zwaar hijgen – praten is ongemakkelijk

Zone 5

(HF max – 10) = pittig (hard) looptempo

Interval / Zeer zwaar hijgen – praten lukt niet