Privacybeleid

AVG en privacybeleid, duidelijk en transparant

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden, dit heeft ook gevolgen voor Lopersgroep De Peelrunners.

Wij willen je graag duidelijk en transparant informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Lopersgroep De Peelrunners. De verwerkingsverantwoordelijke, Lopersgroep De Peelrunners, zorgt altijd voor de waarborging van de privacy rechten van wie ze de persoonsgegevens beheert. Als verwerkingsverantwoordelijke gaat Lopersgroep De Peelrunners vertrouwelijk om met de verzamelde persoonsgegevens en houdt zij zich aan de eisen die de huidige wetgeving daaraan stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen, bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens, bijvoorbeeld je adres of e-mailadres en ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Lopersgroep De Peelrunners verzamelt slechts gegevens van leden die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld.

Van wie verwerkt Lopersgroep De Peelrunners persoonsgegevens?

Lopersgroep De Peelrunners verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van bij Lopersgroep De Peelrunners aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Lopersgroep De Peelrunners of ooit een lidmaatschap hebben gehad.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De ledenadministratie van Lopersgroep de Peelrunners verwerkt persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerkt Lopersgroep De Peelrunners persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van Lopersgroep De Peelrunners of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid van Lopersgroep De Peelrunners bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dit gebeurt via een persoonlijke e-mail of via de website van Lopersgroep de Peelrunners.

Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit Lopersgroep De Peelrunners. Wil je niet benaderd worden over een bepaald nieuwsbericht? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

 

Verwerkt Lopersgroep De Peelrunners ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen.

 

Hoe gaat Lopersgroep De Peelrunners met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor ze zijn verwerkt en/of bewaard. 

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen op de website met je “Peelrunners-account” kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met de Peelrunners terug vinden en bewerken.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Lopersgroep De Peelrunners

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verstrekt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een wedstrijd en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Lopersgroep De Peelrunners wisselt geen gegevens uit met externe partijen.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor Lopersgroep De Peelrunners met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Lopersgroep De Peelrunners gebonden aan de vigerende wet- en regelgeving.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Lopersgroep De Peelrunners kun je terecht bij de bestuurssecretaris van Lopersgroep De Peelrunners. Ook kun je contact opnemen met Lopersgroep De Peelrunners via info@peelrunners.nl.

 

Mogelijkheid tot OPT OUT

OPT OUT is een regeling waarbij een persoon nadrukkelijke moet verklaren niet gebruik te willen maken van bepaalde diensten. Indien hij/zij dat niet doet neemt hij een dienst automatisch af.

Om je zo gemakkelijk mogelijk van dienst te zijn kan er vanuit de Peelrunners een automatisch bericht worden verzonden, bijvoorbeeld een herinnering aan de contributie. Hiervoor kun je je niet afmelden. Voor de nieuwsberichten die je met enige regelmaat vanuit de Peelrunners zult ontvangen is deze mogelijkheid er wel via OPT OUT.

 

Wijzigingen privacy beleid

Lopersgroep De Peelrunners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en het privacybeleid. Het verdient aanbeveling om de privacy verklaring van Lopersgroep De Peelrunners regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt de privacyverklaring raadplegen via www.peelrunners.nl